ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Samsung Electronic HCMC CE Complex Co., Ltd Lot 1-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City,Ho Chi Minh City 70000, Vietnam
ประเทศที่ผลิต
เวียดนาม
ปีที่ผลิต
2564

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112918210007
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
LG
แบบ/รุ่น
86UR640S0TD
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz