ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
GUANDONG CHANGHONG ELECTRONICS CO.,LTD NO.1, NORTH XINGYE ROAD, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, CHINA
ประเทศที่ผลิต
จีน
ปีที่ผลิต
2564

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112896210136
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
CHiQ
แบบ/รุ่น
L43M8T
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz