ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
LG Electronics Inc. 77, Sanho-Dareo, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do,39381, Republic of Korea
ประเทศที่ผลิต
เกาหลีใต้
ปีที่ผลิต
2564

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112823210007
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
LG
แบบ/รุ่น
75QNED99PTB
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz