ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
HEFEI HKC TECHNOLOGY CO.,LTD NORTHEAST CORNER OF THE INTERSECTION OF KUIHE ROAD AND JIUDINGSHAN ROAD, THE NEW STATION DISTRICT, HEFEI CITY ANHUI PROVINCE, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
ประเทศที่ผลิต
P.R. China
ปีที่ผลิต
2564

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112777210118
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
CANDY
แบบ/รุ่น
E50K6UG
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz