ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co.,Ltd I-11,D2 Road,Tang Nhom Phu B Ward,Saigon Hi-Tech Park,District 9,Ho Chi Minh C,Vietnam Vietnam
ประเทศที่ผลิต
เวียดนาม
ปีที่ผลิต
2564

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112616210006
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
SAMSUNG
แบบ/รุ่น
QA65Q80AAKXXT
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

ย่านความถี่วิทยุ
8M
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862