ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Shenzhen Chuangwei-RGB Electronic Co., Ltd.
ประเทศที่ผลิต
china
ปีที่ผลิต
2563

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112525200003
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
Panasonic
แบบ/รุ่น
TH-65HX720T
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

ย่านความถี่วิทยุ
8
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862