ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
GUANGDONG HISENSE ELECTRONICS CO.,LTD. No.8,Hisense Rd,Advance Manufacturing Jiangsha Demonstration Park,Jiangmen City,Guangdong Province 529000
ประเทศที่ผลิต
China
ปีที่ผลิต
2563

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112339200117
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
Hisense
แบบ/รุ่น
32B5200HT
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

ย่านความถี่วิทยุ
8M
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862