ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานผู้ผลิต
GatesAir, Inc. 3200 Wismann Lane Quincy, IL 62305 USA
ประเทศที่ผลิต
สหรัฐอเมริกา
ปีที่ผลิต
2539

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140027190042
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
GATESAIR
แบบ/รุ่น
DX10
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ A.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
10000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
9K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
531-1705 KHz. MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-