ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานผู้ผลิต
GatesAir, Inc. 3200 Wismann Lane Quincy, IL 62305 USA
ประเทศที่ผลิต
สหรัฐอเมริกา
ปีที่ผลิต
2543

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140026190042
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
GATESAIR
แบบ/รุ่น
3DX50
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ A.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
50000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
9K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
531-1610 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-