ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เค.ซี.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
NEETRA S.R.L. ,S.P. 231 KM 1300 70026 MODUGNO (BA) ITALY
ประเทศที่ผลิต
ITALY
ปีที่ผลิต
2562

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140023190125
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
WAIV
แบบ/รุ่น
MERKUR50
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

ย่านความถี่วิทยุ
250K
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108
ช่วงความถี่รับ (Rx)
ไม่ระบุ