ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
R.V.R. ELETTRONICA S.r.l. ,VIA DEL FONDITORE 2/2C 40138 Bologna (BO) ITALY
ประเทศที่ผลิต
ITALY
ปีที่ผลิต
2561

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140022190120
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
RVR
แบบ/รุ่น
TEX1002LCD
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

ย่านความถี่วิทยุ
250K
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108
ช่วงความถี่รับ (Rx)
ไม่ระบุ