ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โรงงานผู้ผลิต
Broadcast Electronics Inc. 4100 North 24th Street Quincy Illinois, 62305 USA
ประเทศที่ผลิต
USA
ปีที่ผลิต
2562

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140018190010
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
BE
แบบ/รุ่น
STX LP 2KW G2
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

ย่านความถี่วิทยุ
250k
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108
ช่วงความถี่รับ (Rx)
ไม่ระบุ