ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG,Muehldorfstrasse 15,81671 Munich,Germany
ประเทศที่ผลิต
Germany
ปีที่ผลิต
2561

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140009180120
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
Rohde & Schwarz
แบบ/รุ่น
THR9
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
5000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
250k Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-