ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เอ็ม บี ที อีเล็คโทนิค จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Yongguan Electronic Technology (D.G) LTD.
ประเทศที่ผลิต
CHINA
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
130080160108
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
AEROBIC
แบบ/รุ่น
DVB-138
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
MOBILE-Set Top Box ติดรถยนต์

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

ย่านความถี่วิทยุ
8M
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862