ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไพโอเนียร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Asuka Semiconductor Inc.
ประเทศที่ผลิต
Taiwan
ปีที่ผลิต
2015

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
130067150094
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
Pioneer
แบบ/รุ่น
GEX-2850DVB2
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
MOBILE-Set Top Box ติดรถยนต์

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz