ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเทศที่ผลิต
Thailand
ปีที่ผลิต
2559

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
120226160011
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
AEC by CAT
แบบ/รุ่น
MKT-2015A
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
Set top Box

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

ย่านความถี่วิทยุ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
ไม่ระบุ