ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไอนาโน๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
MAIKE INDUSTRY (SHENZHEN) CO.,LTD
ประเทศที่ผลิต
จีน
ปีที่ผลิต
2561

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
111809180122
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
NANO
แบบ/รุ่น
50NUD8300
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-866 MHz